Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 3 mei 2012

(OR. en)

9487/1/12 REV 1

PRESSE 188

V erklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton namens de Europese Unie ter gelegenheid van de werelddag voor de persvrijheid, 3 mei 2012

"De vrijheid van meningsuiting, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens, omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te zoeken, te ontvangen en door te geven. Ter gelegenheid van de werelddag voor de persvrijheid herinnert de Europese Unie aan deze beginselen en brengt zij hulde aan al diegenen die strijden voor de eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en voor een vrije, pluralistische pers en andere media.

Censuur en intimidatie van redacteuren, schrijvers, journalisten of bloggers, en evenzeer geweld en arrestatie door toedoen van de overheid, zijn onaanvaardbaar. De EU prijst het moedige optreden van journalisten die in vaak zeer riskante omstandigheden onafhankelijke informatie blijven doorgeven. De EU roept alle staten op om de veiligheid van journalisten te garanderen en het mogelijk te maken dat zij hun cruciale rol, onafhankelijk verslag uitbrengen en commentaar leveren op de gebeurtenissen, kunnen vervullen zonder te hoeven vrezen voor geweld en represailles.

De vrijheid van meningsuiting geldt ook voor internet en andere media. De EU is een uitgesproken tegenstander van elke ongerechtvaardigde of disproportionele beperking van de toegang tot of het gebruik van deze media."

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar