Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 26 април 2012 г.

(OR. en)

EUCO 9277/1/12 REV 1

PRESSE 179

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно премахването на смъртното наказание в щата Кънектикът, САЩ

Европейският съюз изразява дълбоко задоволство от подписването от губернатор Данъл Малой на 25 април 2012 г. на закон за премахване на смъртното наказание в щата Кънектикът.

Европейският съюз приветства губернатора, Сената и Камарата на представителите за това историческо решение, което превръща Кънектикът в 17-ия щат на САЩ, премахнал смъртното наказание.

Европейският съюз изразява силната си надежда, че решението ще насърчи други щати в САЩ да последват този пример и да се включат в набиращото сила движение в национален и световен мащаб за премахване на смъртното наказание.

Европейският съюз смята, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство и за по-нататъшното развитие на правата на човека.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Азербайджан и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar