Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKA ÚNIA

SK

V Bruseli 26. apríla 2012

(OR. en)

9265/1/12 REV 1

PRESSE 178

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene EÚ k rozsudku vo veci Charlesa Taylora

„Rozsudok, ktorý dnes vyniesol špeciálny súd pre Sierru Leone vo veci bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora, je veľkým úspechom tohto súdu a predstavuje prelomové rozhodnutie v boji proti beztrestnosti.

Vplyv tohto rozsudku siaha ďaleko za hranice Sierry Leone, keďže ide o prvý prípad, keď je za závažné trestné činy s medzinárodným dosahom odsúdená bývalá hlava štátu. Tento verdikt dokazuje, že páchatelia – nech už ide o kohokoľvek – nemôžu konať beztrestne.

EÚ je pevne odhodlaná zasadzovať sa o medzinárodnú spravodlivosť a bojovať proti beztrestnosti. Dôrazne preto podporuje špeciálny súd pre Sierru Leone.“

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko a Gruzínsko.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar