Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 26 april 2012

9265/1/12 REV 1

PRESSE 178

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de EU, over de uitspraak in de zaak van de heer Charles Tayler

"De uitspraak die vandaag is gegeven door het Speciaal Hof voor Sierra Leone in de zaak van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor vormt een belangrijk wapenfeit voor dit Hof en een mijlpaal in de bestrijding van straffeloosheid.

Het effect van de uitspraak reikt veel verder dan Sierra Leone, aangezien het de eerste keer is dat een voormalig staatshoofd wegens ernstige misdrijven van internationaal belang is veroordeeld. Uit deze uitspraak blijkt dat de plegers - wie zij ook zijn - niet straffeloos kunnen handelen.

De EU blijft vasthouden aan internationale gerechtigheid en de bestrijding van straffeloosheid. Zij is derhalve een krachtig pleitbezorger van het Speciaal Hof voor Sierra Leone."

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

*Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar