Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 26. dubna 2012

(OR. en)

9265/1/12 REV 1

PRESSE 178

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie k rozsudku vynesenému ve věci Charlese Taylora

„Rozsudek, který dnes vynesl Zvláštní soud pro Sierru Leone ve věci bývalého liberijského prezidenta Charlese Taylora, je pro tento soud významným úspěchem a představuje rovněž přelomové rozhodnutí v rámci boje proti beztrestnosti.

Dopad tohoto rozsudku daleko přesahuje hranice Sierry Leone, neboť je to poprvé, co byla bývalá hlava státu odsouzena za závažné trestné činy s mezinárodním dosahem. Tímto rozhodnutím se dává jasně najevo, že pachatelé – ať už se jedná o kohokoliv – nemohou jednat beztrestně.

Evropská unie je pevně odhodlána zasazovat se o mezinárodní spravedlnost a bojovat proti beztrestnosti. Z tohoto důvodu rozhodně podporuje činnost Zvláštního soudu pro Sierru Leone.“

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar