Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 19 april 2012

(OR. en)

8955/1/12 REV 1

PRESSE 162

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije: EU podpira skupni operativni center za boj proti Konyjevi Gospodovi odporniški vojski

Evropska unija (EU) v celoti podpira mednarodna prizadevanja za konec dolgotrajnega organiziranega nasilja, ki ga izvaja Gospodova odporniška vojska (Lord's Resistance Army – LRA) pod vodstvom Josepha Konyja, in za pomoč prebivalstvu, ki trpi zaradi prisotnosti LRA. Prav tako podpira pobudo Afriške unije za regionalno sodelovanje, s katero naj bi okrepili regionalna prizadevanja v boju proti LRA. EU zagotavlja finančno pomoč Uradu posebnega odposlanca Afriške unije za zadeve, povezane z LRA, in za vzpostavitev skupnega operativnega centra, ki bi omogočal, da se regionalna bojna skupina s 5000 vojaki iz Ugande, Demokratične republike Kongo, Srednjeafriške republike in Južnega Sudana hitro in učinkovito odzove na nasilje LRA.

EU je zagotovila humanitarno pomoč skupinam prebivalstva, ki so žrtve nasilja LRA, ter dvostransko pomoč štirim državam, prizadetim zaradi LRA, in sicer pri spodbujanju pripadnikov LRA k dezertaciji, zaščiti vasi, krepitvi pravne države in izboljšanju upravljanja ter pomoči pri vračanju in podpori osebam, ki so bile razseljene zaradi nasilja LRA. EU je kot sopredsedujoča Mednarodni delovni skupini za boj proti LRA na čelu diplomatskih prizadevanj za ohranitev problematike LRA na mednarodni agendi. EU v največji možni meri obsoja nasilje, ki ga izvaja Gospodova odporniška vojska, ter poziva k aretaciji Josepha Konyja in drugih voditeljev LRA, ki jih je obtožilo Mednarodno kazensko sodišče. Zavezuje se, da bo ostala dejavna, dokler ne bo nasilje dokončno odpravljeno.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija in Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija še naprej ostaja članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.

Opomba za urednike

EU je štirim državam, prizadetim zaradi nasilja LRA, zagotovila naslednjo dvostransko pomoč:

– države članice EU so bistveno prispevale k programom za spodbujanje pripadnikov LRA, da dezertirajo, in k vzpostavitvi radijskega sistema zgodnjega opozarjanja za zaščito vasi;

– EU in njene države članice v državah, prizadetih zaradi nasilja LRA, izvajajo številne programe razvojne pomoči, usmerjene v krepitev pravne države, vzpostavitev zmogljivosti za lokalno upravljanje in ponovno vključitev nekdanjih pripadnikov LRA v njihove domače skupnosti;

– EU je na severu Ugande podprla pokonfliktni razvojni program v višini 87,6 milijona EUR za obdobje petih let, ki je olajšal vrnitev večini prebivalstva, razseljenega zaradi nasilja LRA.

Kot del programov humanitarne pomoči v regiji EU zagotavlja osnovno pomoč prebivalstvu, ki je trenutno prizadeto zaradi nasilja LRA. V letu 2011 je za to namenila 9 milijonov EUR.

EU podpira večplasten pristop in spodbuja ZN in AU, da oblikujeta celovito strategijo za boj proti nasilju, ki ga izvaja LRA.


Side Bar