Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 19 aprilie 2012

(OR. en)

8955/1/12 REV 1

PRESSE 162

Declarația Înaltului Reprezentant în numele
Uniunii Europene: UE sprijină Centrul de operații comune în combaterea Armatei de Rezistență a Domnului condusă de Kony

Uniunea Europeană (UE) sprijină pe deplin eforturile depuse la nivel internațional pentru a pune capăt îndelungatei campanii de teroare desfășurate de Joseph Kony și de Armata de Rezistență a Domnului (LRA) și pentru a ajuta populațiile afectate de prezența LRA. UE sprijină Inițiativa pentru cooperare regională a Uniunii Africane, menită să consolideze eforturile regionale de combatere a LRA. UE furnizează asistență financiară Biroului Trimisului Special al Uniunii Africane pentru chestiuni legate de LRA și pentru instituirea unui centru de operații comune, care să permită Grupului operativ regional format din 5 000 de persoane din Uganda, Republica Democratică Congo, Republica Centrafricană și Sudanul de Sud să acționeze rapid și eficient împotriva LRA.

UE a furnizat asistență umanitară populaților afectate de activitățile LRA, precum și asistență bilaterală celor patru țări afectate de LRA: pentru a încuraja dezertările din cadrul LRA, pentru a proteja satele, pentru a consolida statul de drept și a îmbunătăți guvernanța, precum și pentru a contribui la întoarcerea și la sprijinirea persoanelor strămutate ca urmare a activităților LRA. În calitate de copreședinte al Grupului de lucru internațional pentru LRA, UE se situează în fruntea eforturilor diplomatice depuse în vederea menținerii chestiunii LRA pe agenda internațională. UE condamnă în termenii cei mai puternici atrocitățile comise de Armata de Rezistență a Domnului și solicită arestarea lui Joseph Kony și a altor lideri ai LRA puși sub acuzare de Curtea Penală Internațională. UE se angajează să se implice în continuare, până la înlăturarea acestui flagel.

Croația*, țară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova, Armenia și Georgia, se aliniază prezentei declarații.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+Islanda continuă să fie membră a AELS și a Spațiului Economic European.

Note pentru editori

UE a furnizat următorul ajutor bilateral celor patru țări afectate de LRA:

  • statele membre ale UE au oferit contribuții semnificative în sprijinul programelor pentru încurajarea dezertărilor din LRA și pentru furnizarea de sisteme radio de alertă rapidă pentru protecția satelor.

  • UE și statele sale membre implementează o serie de programe de asistență pentru dezvoltare în țările afectate de LRA, programe care vizează consolidarea statului de drept, crearea capacității locale de guvernanță și reintegrarea foștilor membri ai LRA în comunitățile lor de origine.

  • În nordul Ugandei, UE a susținut un program de dezvoltare post-conflict în valoare de 87,6 milioane EUR pe o perioadă de cinci ani, care a contribuit la facilitarea returnării majorității persoanelor strămutate ca urmare a activităților LRA.

Ca parte a programului său de ajutor umanitar din regiune, UE răspunde nevoilor de bază ale populațiilor afectate în prezent de LRA. În 2011, UE a avut o contribuție de 9 milioane EUR în acest sens.

UE sprijină o abordare pluridimensională și a încurajat ONU și UA să elaboreze o strategie cuprinzătoare în vederea combaterii activităților LRA.


Side Bar