Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 19. aprīlī

(OR. en)

8955/1/12 REV 1

PRESSE 162

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija: ES atbalsts kopīgu operāciju centram cīņā pret Konija Tā Kunga pretošanās armiju

Eiropas Savienība (ES) pilnībā atbalsta starptautiskos centienus izbeigt ilgstošo terora kampaņu, ko īsteno Džozefs Konijs (Joseph Kony) un Tā Kunga pretošanās armija (Lord's Resistance Army – LRA), un sniegt palīdzību iedzīvotājiem, kas cietuši no LRA darbības. ES atbalsta Āfrikas Savienības reģionālās sadarbības iniciatīvu, lai stiprinātu reģionālos centienus apkarot LRA. Tā sniedz finansiālu palīdzību Āfrikas Savienības īpašā sūtņa LRA jautājumos birojam un kopīgu operāciju centra izveidei, lai palīdzētu 5000 cilvēku lielai reģionālai operatīvai grupai no Ugandas, Kongo Demokrātiskās Republikas, Centrālāfrikas Republikas un Dienvidsudānas veikt ātras un efektīvas darbības pret LRA.

ES ir sniegusi humāno palīdzību iedzīvotājiem, kas cietuši no LRA darbības, kā arī divpusēju palīdzību četrām valstīm, kuras ir skārusi LRA darbība, lai veicinātu dezertēšanu no LRA, aizsargātu ciematus, stiprinātu tiesiskumu un uzlabotu pārvaldību, kā arī palīdzētu atgriezties personām, kas bijušas pārvietotas LRA darbību rezultātā, un sniegtu tām atbalstu. Kā Starptautiskās darba grupas LRA jautājumos līdzpriekšsēdētāja ES ieņem avangarda pozīcijas diplomātiskos centienos saglabāt LRA jautājumu starptautiskajā darba kārtībā. ES pauž visdziļāko nosodījumu Tā Kunga pretošanās armijas pastrādātajiem nežēlīgajiem noziegumiem un aicina arestēt Džozefu Koniju un citus LRA vadītājus, pret kuriem Starptautiskā krimināltiesa izvirzījusi apsūdzības. ES apņemas turpināt darbību šajā jomā, līdz šī sērga beidzot būs izskausta.

Valsts, kas pievienojas, Horvātija *, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, Stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika, Armēnija un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.

Piezīmes redaktoriem

ES ir sniegusi šādu divpusēju palīdzību četrām valstīm, kuras ir skārusi LRA darbība:

  • ES dalībvalstis ir veikušas nozīmīgus ieguldījumus programmās, ar kurām paredzēts veicināt dezertēšanu no LRA un nodrošināt savlaicīga brīdinājuma radio sistēmas ciematu aizsardzībai;

  • ES un tās dalībvalstis īsteno vairākas attīstības palīdzības programmas valstīs, kuras ir skārusi LRA darbība, un to mērķis stiprināt tiesiskumu, pilnveidot vietējās pārvaldes spējas un reintegrēt bijušos LRA locekļus viņu izcelsmes kopienās;

  • Ugandas ziemeļu daļā ES ir atbalstījusi pēckonflikta attīstības programmu, piecu gaidu laikā piešķirot EUR 87,6 miljonus, un tas ir palīdzējis sekmēt, ka atgriežas vairums no personām, kas bijušas pārvietotas LRA darbību rezultātā.

Īstenojot humānās palīdzības programmu šajā reģionā, ES gādā par to iedzīvotāju pamatvajadzībām, kuri pašlaik cieš no LRA darbības. 2011. gadā ES šim mērķim piešķīra EUR 9 miljonus.

ES atbalsta daudzšķautņainu pieeju un ir mudinājusi ANO un ĀS izstrādāt visaptverošu stratēģiju LRA darbību apkarošanai.


Side Bar