Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 19. huhtikuuta 2012

(OR. en)

8955/1/12 REV 1

PRESSE 162

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma: EU tukee yhteistä operaatiokeskusta Konyn Herran vastarinta-armeijan (LRA) torjunnassa

Euroopan unioni tukee täysin kansainvälisiä ponnisteluja, joilla pyritään lopettamaan Joseph Konyn ja Herran vastarinta-armeijan (LRA) pitkään harjoittama terrori ja auttamaan LRA:n toiminnasta kärsimään joutunutta väestöä. EU tukee Afrikan unionin alueellisen yhteistyön aloitetta, jonka tarkoituksena on lujittaa LRA:n torjuntaa koskevia alueellisia ponnisteluja. Se antaa taloudellista apua Afrikan unionin erityisedustajan toimistolle LRA:han liittyvissä asioissa ja yhteisen operaatiokeskuksen perustamiseksi, jotta Ugandan, Kongon demokraattisen tasavallan, Keski-Afrikan tasavallan ja Etelä-Sudanin joukoista koostuva 5000 sotilaan alueellinen työryhmä voisi toimia nopeasti ja tehokkaasti LRA:ta vastaan.

EU on toimittanut humanitaarista apua LRA:n toiminnasta kärsineelle väestölle sekä kahdenvälistä apua neljälle LRA:sta kärsineelle maalle, jotta voidaan kannustaa loikkauksiin LRA:sta, suojella kyliä, lujittaa oikeusvaltioperiaatetta ja parantaa hallintoa sekä auttaa ja tukea LRA:n toiminnan vuoksi kotiseudultaan siirtymään joutuneiden paluuta. LRA:ta koskevan kansainvälisen työryhmän yhtenä puheenjohtajana EU toimii diplomaattisten ponnistelujen etulinjalla LRA:ta koskevan kysymyksen pitämiseksi kansainvälisesti esillä. EU tuomitsee jyrkimmällä mahdollisella tavalla julmuudet, joihin Herran vastarinta-armeija on syyllistynyt, ja kehottaa pidättämään Joseph Konyn ja muut LRA:n johtajat, jotka kansainvälinen rikostuomioistuin on asettanut syytteeseen. EU sitoutuu tähän toimintaan niin kauan kunnes tämä vitsaus saadaan lopullisesti kitkettyä.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta, Armenia ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.

Huomautuksia

EU on antanut seuraavaa kahdenvälistä apua neljälle LRA:n toiminnasta kärsineelle maalle:

  • EU:n jäsenvaltiot ovat rahoittaneet merkittävällä tavalla ohjelmia, joiden avulla kannustetaan loikkauksiin LRA:sta ja toimitetaan radiovaroitusjärjestelmiä kylien suojelemiseksi.

  • EU ja sen jäsenvaltiot toteuttavat LRA:n toiminnasta kärsineissä maissa kehitysapuohjelmia, joiden tarkoituksena on lujittaa oikeusvaltioperiaatetta, perustaa paikallishallintovalmiuksia ja sopeuttaa entisiä LRA:n jäseniä elämään yhteisössä.

  • EU on Pohjois-Ugandassa tukenut viiden vuoden ajan konfliktinjälkeisiä kehitysohjelmia 87,6 miljoonalla eurolla, mikä on helpottanut useimpien LRA:n toiminnan vuoksi siirtymään joutuneiden paluuta.

Osana alueella toteutettavaa humanitaarista avustusohjelmaa EU huolehtii LRA:n toiminnasta kärsimään joutuneen väestönosan perustarpeista. EU myönsi tähän tarkoitukseen 9 miljoonaa euroa vuonna 2011.

EU tukee monitahoista lähestymistapaa ja on kannustanut YK:ta ja AU:ta kehittämään kokonaisvaltaisen strategian LRA:n toiminnan torjuntaa varten.


Side Bar