Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 19. april 2012

(OR. en)

8955/1/12 REV 1

PRESSE 162

Erklæring fra den højtstående repræsentant på vegne af den Europæiske Union: EU støtter et fælles operationscenter til bekæmpelse af Konys "Lord's Resistance Army"
(Herrens Modstandshær)

Den Europæiske Union støtter fuldt ud internationale bestræbelser på at sætte en stopper for den langvarige terrorkampagne, som Joseph Kony og Lord's Resistance Army (LRA) gennemfører, og hjælpe de befolkningsgrupper, der er berørt af LRA's tilstedeværelse. EU støtter Den Afrikanske Unions initiativ til regionalt samarbejde med henblik på at styrke den regionale indsats for at bekæmpe LRA. Den yder økonomisk støtte til Kontoret for Den Afrikanske Unions særlige udsending for LRA-anliggender og til etableringen af et fælles operationscenter med henblik på at gøre det muligt for den regionale task force på 5000 mand fra Uganda, Den Demokratiske Republik Congo, Den Centralafrikanske Republik og Sydsudan at sætte hurtigt og effektivt ind over for LRA.

EU har ydet humanitær bistand til de befolkninger, der er berørt af LRA's aktiviteter, og bilateral bistand til de fire lande, der er berørt af LRA, for at tilskynde til desertioner fra LRA, beskytte landsbyer, styrke retsstaten og forbedre regeringsførelsen samt hjælpe folk til at vende hjem og støtte dem, der er blevet fordrevet på grund af LRA's aktiviteter. Som medformand af den internationale gruppe vedrørende LRA er EU i front, når det gælder den diplomatiske indsats for at beholde LRA-spørgsmålet på den internationale dagsorden. EU fordømmer på det kraftigste de grusomheder, der begås af Lord's Resistance Army, og opfordrer til, at Joseph Kony og andre LRA-ledere, som Den Internationale Straffedomstol har rejst tiltale mod, anholdes. EU giver tilsagn om at fastholde sit engagement, indtil denne svøbe er blevet endelig fjernet.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova, Armenien og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

*Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærkninger til redaktørerne

EU har ydet følgende bilaterale bistand til de fire lande, der er berørt af LRA:

  • EU's medlemsstater har ydet betydelige bidrag til programmer, der skal tilskynde til desertioner fra LRA og sørge for radiovarslingssystemer for at beskytte landsbyer.

  • EU og dets medlemsstater gennemfører en række programmer for udviklingsbistand i de lande, der er berørt af LRA, med det formål at styrke retsstaten, opbygge lokale forvaltningskompetencer og reintegrere tidligere LRA-medlemmer i deres hjemområder.

  • I det nordlige Uganda har EU støttet et postkonfliktudviklingsprogram til 87,6 mio. EUR over fem år, som har været med til at gøre det lettere for de fleste af dem, der er blevet fordrevet af LRA, at vende hjem.

Som en del af det humanitære bistandsprogram i regionen sørger EU for de basale behov blandt de befolkningsgrupper, der i øjeblikket er berørt af LRA. EU bidrog med ni mio. EUR til dette formål i 2011.

EU støtter en flerstrenget tilgang og har opfordret FN og AU til at udvikle en omfattende strategi til at bekæmpe LRA's aktiviteter.


Side Bar