Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 19. dubna 2012 (03.05)

(OR. en)

8955/1/12 REV 1

PRESSE 162

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie: EU podporuje společné operační středisko v boji proti Armádě božího odporu vedené Josephem Konym

Evropská unie (EU) plně podporuje mezinárodní úsilí, jehož cílem je ukončit dlouholetou násilnou kampaň vedenou Josephem Konym a Armádou božího odporu (LRA) a pomoci obyvatelstvu zasaženému přítomností jednotek LRA. EU podporuje iniciativu Africké unie v oblasti regionální spolupráce, která má posílit regionální úsilí, jež je na boj proti LRA zaměřeno. Unie dále poskytuje finanční pomoc Úřadu zvláštního vyslance pro záležitosti LRA a prostředky na zřízení společného operačního střediska, které má regionálním jednotkám z Ugandy, Demokratické republiky Kongo, Středoafrické republiky a Jižního Súdánu čítajícím 5 000 osob umožnit, aby proti LRA postupovaly rychle a efektivně.

EU poskytla humanitární pomoc obyvatelstvu postiženému v důsledku činnosti LRA i dvoustrannou pomoc čtyřem zemím zasaženým jejími operacemi; pomoc je zaměřena na podporu odchodu vojáků z LRA, ochranu vesnic, posilování právního státu a zlepšení správy věcí veřejných, jakož i na pomoc a podporu při návratu osob, které byly v důsledku působení LRA vysídleny. EU, která spolupředsedá Mezinárodní pracovní skupině pro LRA, stojí v čele diplomatického úsilí, jehož cílem je udržet tuto problematiku mezi prioritami, kterými se mezinárodní společenství zabývá. EU v nejvyšší možné míře odsuzuje hrůzné činy páchané Armádou božího odporu a vyzývá k zatčení Josepha Konyho a dalších vůdců LRA, kteří byli obžalováni Mezinárodním trestním soudem, EU je odhodlána se angažovat až do definitivního ukončení této pohromy.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.

Poznámky pro editory

EU poskytla čtyřem zemím zasaženým činností LRA tuto dvoustrannou pomoc:

  • členské státy EU významným způsobem přispěly na programy zaměřené na podporu odchodu vojáků z LRA a na radiové systémy včasného varování, které mají chránit vesnice.

  • EU a její členské státy realizují řadu programů rozvojové pomoci v zemích zasažených činností LRA, jejichž cílem je posílit právní stát, vybudovat místní kapacity v oblasti správy věcí veřejných a integrovat bývalé příslušníky LRA zpět do jejich domovských komunit.

  • V severní Ugandě EU podpořila program rozvoje v období po skončení konfliktu v celkové výši 87,6 milionů eur poskytnutých v průběhu pěti let, který usnadnil návrat většiny osob vysídlených v důsledku činnosti LRA.

V rámci programu humanitární pomoci v tomto regionu EU zabezpečuje základní potřeby obyvatel, kteří jsou v současné době zasaženi v důsledku působení LRA. V roce 2011 Unie na tyto účely poskytla pomoc ve výši 9 milionů eur.

EU podporuje mnohostranný přístup a vyzvala OSN a AU, aby vypracovaly komplexní strategii boje proti LRA.


Side Bar