Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

Bruxelles, 17 aprilie 2012

(OR. en)

8862/12

PRESSE 157

Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia 2012/159/PESC a Consiliului de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt

La 19 martie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/159/PESC a Consiliului1. Decizia Consiliului prelungește măsurile restrictive până la 22 martie 2013, astfel cum figurează la articolul 5 din Decizia 2011/172/PESC.

Croația*, țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania, țară din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențială țară candidată, și Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova și Georgia, se aliniază la prezenta decizie.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu prezenta decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 20.3.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 80, p. 18

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar