Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 4 april 2012

(OR. en)

8572/12

PRESSE 150

Uttalande av den höga representanten på
Europeiska unionens vägnar om vissa länders
anslutning till rådets beslut 2012/149/Gusp om ändring
av beslut 2011/638/Gusp om restriktiva åtgärder mot
Republiken Guinea

Den 13 mars 2012 antog rådet rådets beslut 2012/149/Gusp1 Genom rådets beslut ändras åtgärderna mot militär utrustning som avses i artikel 2.1 i beslut 2010/638/Gusp.

Det anslutande landet Kroatien kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien, Armenien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

1 :

Offentliggjort den 14 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 74,
s. 8.

:

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ :

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar