Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

Brusel 23. februára 2011

(OR. en)

6966/1/11 REV 1

PRESSE 36

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie k udalostiam v Líbyi

Európska únia vyjadruje hlboké znepokojenie nad vývojom v Líbyi. Ostro odsudzujeme násilie a použitie sily proti civilistom a vyslovujeme poľutovanie nad zásahmi proti pokojným demonštrantom, ktoré mali za následok smrť stoviek civilistov. Tieto brutálne hromadné porušenia ľudských práv sú neprijateľné.

EÚ opätovne vyzýva na okamžité ukončenie použitia sily a na kroky smerujúce k riešeniu oprávnených požiadaviek obyvateľov, a to aj uskutočnením celonárodného dialógu. Všetky obmedzenia slobody prejavu vrátane obmedzenia internetu a práva na pokojné zhromažďovanie sa musia okamžite zrušiť. Musí sa rešpektovať vôľa obyvateľov Líbye, za ktorými stojí aj EÚ.

Vítame vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 22. februára 2011, v ktorom sa apeluje na vládu Líbye, aby si plnila svoju povinnosť ochraňovať vlastných obyvateľov, a v ktorom sa líbyjské orgány vyzývajú k dodržiavaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Vítame tiež vyhlásenie Ligy arabských štátov z 22. februára.

Mal by sa poskytnúť okamžitý prístup medzinárodným pozorovateľom v oblasti ľudských práv a humanitárnym organizáciám. EÚ je pripravená v prípade potreby poskytnúť humanitárnu pomoc.

EÚ ďalej naliehavo vyzýva líbyjské orgány, aby zaistili bezpečnosť všetkých cudzích štátnych príslušníkov a uľahčili odchod z krajiny tým, ktorí si to želajú.

EÚ tiež víta výzvu Bezpečnostnej rady OSN na transparentné, hodnoverné a nezávislé prešetrenie udalostí v Líbyi, ako aj uskutočnenie mimoriadnej schôdze Rady OSN pre ľudské práva 25. februára.

V tejto súvislosti EÚ zdôrazňuje, že tí, ktorí stoja za touto brutálnou agresiou a násilím voči civilistom, sa budú za svoje činy zodpovedať. EÚ sa rozhodla pozastaviť rokovania s Líbyou o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou a je pripravená prijať ďalšie kroky.

K tomuto vyhláseniu sa pripájajú kandidátske krajiny Chorvátsko*, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Island+, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Gruzínsko.

* Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar