Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

Bruselj, 15 September 2011

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije o političnih zapornikih v Eritreji ob desetletnici njihovega pripora

Evropska unija ostaja zelo zaskrbljena, ker eritrejska vlada še naprej krši temeljne človekove pravice, s tem pa obveznosti po domačem in mednarodnem pravu. Predvsem je EU zaskrbljena zaradi še vedno trajajočega pripora brez sojenja, v katerem je od 18. septembra 2001 skupina enajstih vidnih poslancev in članov Ljudske fronte za vzpostavitev demokracije in pravice, od 23. septembra 2001 pa deset neodvisnih novinarjev, med njimi tudi eritrejsko-švedski državljan Dawit Isaak. Ti ljudje so kljub ponavljajočim se pozivom mednarodne skupnosti, tudi Evropske unije, zadnjih deset let zaprti brez kakršnih koli stikov z zunanjim svetom in brez vseh pravic.

Stalno pomanjkanje informacij o nastanitvi in zdravju pripornikov je očitna kršitev številnih obveznosti na področju človekovih pravic, kot sta prepoved samovoljnega pripora in pravica oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, do spoštovanja človeškega dostojanstva. Te obveznosti so določene v Mednarodnem paktu o političnih in državljanskih pravicah (MPDPP), ki ga je ratificirala tudi Eritreja.

Evropska unija poziva eritrejsko vlado, naj brezpogojno izpusti te zapornike in druge osebe, zaprte zaradi svojih političnih prepričanj. Od nje tudi zahteva, da razkrije vse informacije o nastanitvi teh zapornikov ter jim, nenazadnje iz humanitarnih razlogov, omogoči stik z njihovimi družinami in odvetniki.

"Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška*, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora* in Islandija+, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina in Srbija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Črna gora še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora."


Side Bar