Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 15 septembrie 2011

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Declarația Înaltului Reprezentant Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, cu privire la prizonierii politici din Eritreea cu ocazia împlinirii a 10 ani de detenție

Uniunea Europeană este profund îngrijorată în legătură cu faptul că guvernul statului Eritreea continuă să încalce obligațiile pe care și le-a asumat în domeniul drepturilor omului, în temeiul dreptului național și internațional. UE se referă în special la ținerea în detenție continuă, fără proces, din 18 septembrie 2001, a unui grup de unsprezece membri marcanți ai Parlamentului și ai Frontului Popular pentru Democrație și Justiție și, de asemenea, din 23 septembrie 2001, a zece jurnaliști independenți, inclusiv a cetățeanului eritreean-suedez Dawit Isaak. În ciuda apelurilor repetate ale comunității internaționale, inclusiv ale Uniunii Europene, aceste persoane sunt ținute în detenție de zece ani fără niciun contact cu lumea exterioară, toate drepturile fiindu-le suspendate.

Lipsa continuă a informațiilor privind locul unde se află deținuții și starea lor de sănătate reprezintă o încălcare clară a mai multor obligații în materie de drepturile omului, cum ar fi interzicerea detenției arbitrare și dreptul oricărei persoane private de libertate de a fi tratată cu demnitate umană. Aceste obligații sunt menționate în Pactul cu privire la drepturile civile și politice al ONU (PIDCP), care a fost ratificat de Eritreea.

Uniunea Europeană îndeamnă guvernul statului Eritreea să elibereze necondiționat acești prizonieri, precum și alte persoane deținute din cauza opiniilor lor politice. Uniunea Europeană solicită guvernului statului Eritreea să facă publice toate informațiile privind locul unde se află acești prizonieri și să le permită accesul la familiile și la avocații lor, nu în ultimul rând din motive umanitare.

Turcia, Croația*, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru* și Islanda+, țări candidate, Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina și Republica Moldova se aliniază prezentei declarații.

* Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Muntenegru continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar