Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 15 września 2011 r.

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie więźniów politycznych w Erytrei w 10. rocznicę ich zatrzymania

Rada jest nadal głęboko poruszona faktem, że rząd Państwa Erytrea wciąż nie dotrzymuje wynikających z prawa krajowego i międzynarodowego zobowiązań w zakresie przestrzegania praw człowieka. UE nawiązuje tu w szczególności do dalszego bezprawnego przetrzymywania od 18 września 2001 r. grupy jedenastu wybitnych parlamentarzystów i członków Ludowego Frontu na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości, a od 23 września 2001 r. – również dziesięciu niezależnych dziennikarzy, w tym Dawita Isaaka, będącego obywatelem Erytrei i Szwecji. Mimo ponawianych apeli społeczności międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, od dziesięciu lat osoby te są przetrzymywane bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym i pozbawione wszelkich praw.

Stały brak informacji o miejscu przetrzymywania i stanie zdrowia tych osób stoi w jawnej sprzeczności z wieloma zobowiązaniami w zakresie praw człowieka, takimi jak zakaz arbitralnego przetrzymywania i prawo każdej osoby pozbawionej wolności do bycia traktowanym z poszanowaniem ludzkiej godności. Prawa te zapisane są w uchwalonym przez ONZ pakcie praw obywatelskich i politycznych, który Erytrea ratyfikowała.

Unia Europejska stanowczo wzywa rząd Państwa Erytrea do bezwarunkowego uwolnienia tych więźniów oraz pozostałych osób uwięzionych za poglądy polityczne. Unia Europejska apeluje do rządu Państwa Erytrea o publiczne podanie informacji o miejscu przetrzymywania tych więźniów i o umożliwienie im kontaktu z rodzinami i prawnikami przede wszystkim ze względów humanitarnych.

Kraje kandydujące: Turcja, Chorwacja*, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii*, Czarnogóra* i Islandia+; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Serbia; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina i Republika Mołdowy przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Czarnogóra nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar