Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 15 september 2010

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Verklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton namens de Europese Unie over de politieke gevangenen in Eritrea op de 10e verjaardag van hun detentie

De Europese Unie blijft diep bezorgd over het feit dat de regering van de Staat Eritrea doorgaat met het schenden van zijn verplichtingen inzake mensenrechten uit hoofde van zowel het nationale als het internationale recht. De EU verwijst in het bijzonder naar de continue gevangenhouding zonder vorm van proces, sedert 18 september 2001, van een groep van elf prominente leden van het Parlement en van het Volksfront voor democratie en rechtvaardigheid, en, sedert 23 september 2001, van tien onafhankelijke journalisten, waaronder de Eritrees-Zweedse Dawit Isaak. Ondanks herhaalde oproepen van de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, hebben deze mensen de afgelopen tien jaar in opsluiting doorgebracht, zonder enige vorm van contact met de buitenwereld en beroofd van al hun rechten.

Het aanhoudend gebrek aan informatie over de verblijfplaats en de gezondheidstoestand van de gevangenen vormt een duidelijke schending van diverse mensenrechten­verplichtingen, waaronder het verbod op willekeurige gevangenhouding en het recht van eenieder die van zijn vrijheid is beroofd, om te worden behandeld met eerbied voor de waardigheid van de menselijke persoon. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in het VN-Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR), dat Eritrea heeft geratificeerd.

De Europese Unie roept de regering van de Staat Eritrea met aandrang op deze gevangenen onvoorwaardelijk vrij te laten, samen met andere personen die wegens hun politieke standpunten gevangen worden gehouden. De Europese Unie verzoekt de regering van de Staat Eritrea alle informatie over de verblijfplaats van deze gevangenen openbaar te maken en contact met hun familieleden en advocaten toe te staan, niet het minst om humanitaire redenen.

De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* ,de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro* en IJsland+, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina en Servië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar