Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

LV

Briselē, 2011. gada 15. septembrī

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves Ketrinas Eštones deklarācija par Eritrejas politieslodzītajiem viņu aizturēšanas 10. gadadienā

Eiropas Savienība joprojām ir nopietni nobažījusies par to, ka Eritrejas Valsts valdība turpina pārkāpt cilvēktiesības un neievēro saistības, ko tā ir uzņēmusies gan saskaņā ar savas valsts, gan starptautiskām tiesībām. ES it īpaši norāda uz to, ka ilgstoši – kopš 2001. gada 18. septembra – bez tiesas apcietinājumā atrodas vienpadsmit parlamenta deputātu un Tautas frontes par demokrātiju un tiesiskumu pārstāvju grupa, kā arī – kopš 2001. gada 23. septembra – desmit neatkarīgi žurnālisti, kuru vidū ir Eritrejas un Zviedrijas pilsonis Davits Isāks (Dawit Isaak). Neraugoties uz starptautiskās sabiedrības, tostarp Eiropas Savienības, atkārtotiem lūgumiem, šie cilvēki pēdējos desmit gadus atrodas apcietinājumā, un viņiem ir liegti jebkādi sakari ar ārpasauli, kā arī atņemtas visas tiesības.

Tas, ka joprojām nav pieejama informācija par aizturēto personu atrašanās vietu un veselību, ir nepārprotams cilvēktiesību pārkāpums; piemēram, tādējādi tiek pārkāpts aizliegums patvaļīgi aizturēt cilvēkus, kā arī ikvienas personas, kam atņemta brīvība, tiesības uz cilvēka cieņu neaizskarošu izturēšanos. Minētās tiesības ir iekļautas ANO paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuru Eritreja ir ratificējusi.

Eiropas Savienība mudina Eritrejas Valsts valdību bez jebkādiem papildu nosacījumiem atbrīvot minētos cietumniekus līdz ar pārējām personām, kuras ir aizturētas politisku uzskatu dēļ. Eiropas Savienība prasa, lai Eritrejas Valsts valdība publisko visu informāciju par minēto cietumnieku atrašanās vietu un atļauj viņiem tikties ar savām ģimenēm un juristiem jo īpaši humānu apsvērumu dēļ.

Kandidātvalstis Turcija, Horvātija*, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika* Melnkalne* un Islande+, Stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija, Bosnija un Hercegovina, Serbija un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina un Moldovas Republika pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Melnkalne turpina piedalīties Stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar