Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 15 d.

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl politinių kalinių Eritrėjoje praėjus 10-čiai metų nuo jų sulaikymo

Europos Sąjungai didelį susirūpinimą tebekelia tai, kad Eritrėjos Valstybės Vyriausybė toliau pažeidinėja savo įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, prisiimtus tiek pagal nacionalinę, tiek pagal tarptautinę teisę. ES visų pirma pažymi tai, kad nuo 2001 m. rugsėjo 18 d. be teismo nuolat kalinama vienuolikos žinomų Parlamento narių bei Liaudies demokratijos ir teisingumo fronto narių grupė, o nuo 2001 m. rugsėjo 23 d. – dar ir dešimt nepriklausomų žurnalistų, įskaitant Eritrėjos ir Švedijos pilietį Dawit Isaak. Nepaisant daugkartinių tarptautinės bendruomenės, įskaitant Europos Sąjungą, raginimų, šie žmonės pastaruosius dešimt metų kalinami nesuteikiant jiems jokios galimybės palaikyti ryšį su išoriniu pasauliu, ir iš jų atimtos visos jų teisės.

Toliau nepateikiant informacijos apie sulaikytųjų laikymo vietą ir sveikatą aiškiai pažeidžiami keli įsipareigojimai žmogaus teisių srityje, pavyzdžiui, savavališko sulaikymo draudimas ir visų asmenų, iš kurių atimta laisvė, teisė į tai, kad būtų gerbiamas jų žmogaus orumas. Šie principai įtvirtinti JT pilietinių ir politinių teisių pakte, kurį Eritrėja yra ratifikavusi.

Europos Sąjunga primygtinai ragina Eritrėjos Valstybės Vyriausybę besąlygiškai paleisti šiuos kalinius ir kitus asmenis, sulaikytus dėl jų politinių pažiūrų. Europos Sąjunga prašo Eritrėjos Valstybės Vyriausybės viešai paskelbti visą informaciją apie šių kalinių laikymo vietą ir leisti jiems palaikyti ryšius su šeimomis ir advokatais, ypač dėl humanitarinių priežasčių.

Šalys kandidatės Turkija, Kroatija *, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija * ir Islandija +, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina ir Moldovos Respublika prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Juodkalnija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar