Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

Bryssel, 15. syyskuuta 2011

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Eritrean poliittisista vangeista heidän vankeutensa 10-vuotispäivänä

Euroopan unioni on edelleen syvästi huolissaan siitä, että Eritrean valtion hallitus jatkaa ihmisoikeusloukkauksia oman lainsäädäntönsä ja kansainvälisen oikeuden vastaisesti. EU viittaa erityisesti siihen, että 18. syyskuuta 2001 lähtien Eritrean parlamentin ja People's Front for Democracy and Justice -puolueen yhdentoista näkyvän jäsenen ryhmä ja 23. syyskuuta 2001 lähtien kymmenen riippumatonta lehtimiestä, muun muassa Eritrean ja Ruotsin kansalainen Dawit Isaak, ovat olleet pidätettyinä ilman oikeudenkäyntiä. Kansainvälisen yhteisön, myös Euroopan unionin, toistuvista vetoomuksista huolimatta nämä henkilöt ovat olleet pidätettyinä viimeiset kymmenen vuotta ilman yhteyksiä ulkomaailmaan ja ilman oikeuksia.

Jatkuva tiedonpuute vankien olinpaikasta ja terveydentilasta loukkaa selvästi useita ihmisoikeusvelvoitteita, kuten mielivaltaisten pidätysten kieltämistä ja kaikkien vapaudenriiston kohteina olevien henkilöiden oikeutta ihmisarvoiseen kohteluun. Nämä velvoitteet on vahvistettu Eritrean ratifioimassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa.

Euroopan unioni vaatii Eritrean valtion hallitusta vapauttamaan nämä vangit ehdoitta samoin kuin muut poliittisten näkemystensä vuoksi pidätetyt henkilöt. Euroopan unioni pyytää Eritrean valtion hallitusta julkistamaan kaikki tiedot näiden poliittisten vankien olinpaikasta ja sallimaan heille yhteydenpidon perheisiinsä ja asianajajiinsa jo pelkkien humanitaaristen syiden perusteella.

Jäsenehdokasmaat Turkki, Kroatia*, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* ja Islanti+, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania, Bosnia ja Hertsegovina sekä Serbia ja Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina ja Moldovan tasavalta yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Montenegro kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar