Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 15. september 2011

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på Den Europæiske Unions vegne om politiske fanger i Eritrea på tiårsdagen for deres tilbageholdelse

Den Europæiske Union er fortsat dybt bekymret over, at Eritreas regering bliver ved med at krænke sine menneskerettighedsforpligtelser i henhold til national såvel som international ret. EU henviser især til, at en gruppe på elleve fremtrædende medlemmer af parla­mentet og af Folkefronten for Demokrati og Retfærdighed siden den 18. september 2001 fortsat har været tilbageholdt uden rettergang, og at også ti uafhængige journalister, herunder svensk-eritreaneren Dawit Isaak, har været tilbageholdt siden den 23. september 2001. På trods af gentagne opfordringer fra det internationale samfund, herunder Den Europæiske Union, har disse mennesker de seneste ti år været tilbageholdt uden nogen som helst kontakt til omverdenen og med alle rettigheder suspenderet.

Den fortsatte mangel på oplysninger om de tilbageholdtes opholdssted og sundhedstilstand er en klar overtrædelse af flere menneskerettighedsforpligtelser, bl.a. forbuddet mod vilkårlig tilbageholdelse og enhver frihedsberøvet persons ret til at blive behandlet med menneskelig værdighed. Disse forpligtelser er nedfældet i FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Eritrea har ratificeret.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende Eritreas regering til betingelsesløst at frigive disse fanger samt andre personer, der tilbageholdes på grund af deres politiske synspunkter. Den Europæiske Union anmoder Eritreas regering om at offentliggøre alle oplysninger om, hvor de pågældende fanger befinder sig, og til ikke mindst af humanitære grunde at tillade dem at få adgang til deres familier og advokater.

Kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien*, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro* og Island+, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Serbien, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Montenegro deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og af Det Europæiske Økonomiske Område.


Side Bar