Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 15 септември 2011 г.

(OR. en)

14281/1/11 REV 1

PRESSE 310

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз относно политическите затворници в Еритрея по повод 10-ата годишнина от задържането им

Европейският съюз остава дълбоко загрижен от факта, че правителството на Държавата Еритрея продължава да нарушава задълженията си по отношение на правата на човека съгласно националното ѝ право и международното право. ЕС обръща особено внимание на продължителното задържане без съдебен процес — от 18 септември 2001 г. — на група от 11 изтъкнати членове на парламента и на Народния фронт за демокрация и справедливост, и също така — от 23 септември 2001 г. — на десет независими журналисти, включително притежаващия еритрейско и шведско гражданство Dawit Isaak. Въпреки неколкократните призиви от страна на международната общност, включително от Европейския съюз, тези хора са задържани през последните десет години без връзка с външния свят и са лишени от всякакви права.

Продължителната липса на информация относно местонахождението и здравето на задържаните е безспорно нарушение на редица задължения в областта на правата на човека, като забраната за произволно задържане и правото на всяко лице, лишено от свобода, да бъде третирано при зачитане на човешкото му достойнство. Тези права и задължения са заложени в Международния пакт на ООН за гражданските и политическите права (МПГПП), който е ратифициран от Еритрея.

Европейският съюз настоятелно приканва правителството на Държавата Еритрея да освободи тези затворници безусловно, наред с други лица, задържани поради техните политически възгледи. Европейският съюз отправя искане към правителството на Държавата Еритрея да направи обществено достояние цялата информация за местонахождението на тези затворници и да им разреши достъп до техните семейства и адвокати, не на последно място от хуманитарни съображения.

Към настоящата декларация се присъединяват страните кандидатки Турция, Хърватия*, бившата югославска република Македония*, Черна гора* и Исландия+, държавите от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания, Босна и Херцеговина и Сърбия, и държавите от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна и Република Молдова.

* Хърватия, бившата югославска република Македония и Черна гора продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar