Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

Bryssel den 13 juli 2011

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anslutning till rådets beslut 2011/332/Gusp och rådets beslut 2011/345/Gusp om genomförande av rådets beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

Den 7 juni 2011 antog rådet rådets beslut 2011/332/Gusp1. I rådets beslut ändras förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga IV till beslut 2011/137/Gusp.

Den 16 juni 2011 antog rådet rådets beslut 2011/345/Gusp2. I rådets beslut ändras förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga IV till beslut 2011/137/Gusp.

Detta uttalande görs för att meddela att följande länder har förklarat att de ansluter sig till målen för rådets beslut 2011/332/Gusp och rådets beslut 2011/345/Gusp:

kandidatländerna Kroatien*, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro* och Island+, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Serbien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Armenien och Georgien.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar och välkomnar detta åtagande.

1 :

Offentliggjort den 8 juni 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 149, s. 10.

2 :

Offentliggjort den 17 juni 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 159, s. 93.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Montenegro omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen:

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar