Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 13. julij 2011

12852/11

PRESSE 243

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav k Sklepu Sveta 2011/332/SZVP in Sklepu Sveta 2011/345/SZVP o izvajanju Sklepa Sveta 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

Svet je 7. junija 2011 sprejel Sklep Sveta 2011/332/SZVP1, s katerim je bil popravljen seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

Svet je 16. junija 2011 sprejel Sklep Sveta 2011/345/SZVP2, s katerim je bil popravljen seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

S to izjavo obveščamo, da se ciljem sklepov Sveta 2011/332/SZVP in 2011/345/SZVP pridružujejo naslednje države:

države kandidatke Hrvaška*, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora* in Islandija+, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija in Srbija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Armenija in Gruzija.

Te države bodo zagotovile, da bodo njihove nacionalne politike usklajene z zadevnim sklepom Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 8. junija 2011 v Uradnem listu Evropske unije, L 149, str. 10.

2 :

Objavljen 17. junija 2011 v Uradnem listu Evropske unije, L 159, str. 93.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Črna gora še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar