Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 13 iulie 2011

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia 2011/332/PESC a Consiliului și la Decizia 2011/345/PESC a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

La 7 iunie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/332/PESC a Consiliului1. Decizia Consiliului modifică listele persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa IV la Decizia 2011/137/PESC.

La 16 iunie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/345/PESC a Consiliului2. Decizia Consiliului modifică listele persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa IV la Decizia 2011/137/PESC.

Prin prezenta declarație se notifică faptul că următoarele țări au declarat că împărtășesc obiectivele Deciziilor 2011/332/PESC și 2011/345/PESC ale Consiliului:

Croația*, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru* și Islanda+, țări candidate, Albania și Serbia, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Lichtenstein și Norvegia, țări AELS, membre ale Spațiului Economic European, precum și Armenia și Georgia se aliniază prezentei declarații.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu respectiva decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 8.6.2011 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 149, p. 10.

2 :

Publicată la 17.6.2011 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 159, p. 93.

* Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Muntenegru continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membră a AELS și a Spațiului Economic European.


Side Bar