Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 13 lipca 2011 r.

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2011/332/WPZiB oraz do decyzji Rady 2011/345/WPZiB dotyczące wykonania decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

W dniu 7 czerwca 2011 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2011/332/WPZiB1. Aktem tym zmieniono wykazy osób i podmiotów podlegających środkom ograniczającym wymienione w załączniku IV do decyzji 2011/137/WPZiB.

W dniu 16 czerwca 2011 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2011/345/WPZiB2. Aktem tym zmieniono wykazy osób i podmiotów podlegających środkom ograniczającym wymienione w załączniku IV do decyzji 2011/137/WPZiB.

Niniejsze oświadczenie wydano, by ogłosić, że następujące państwa zadeklarowały poparcie dla celów decyzji Rady 2011/332/WPZiB i 2011/345/WPZiB:

Kraje kandydujące: Chorwacja*, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii*, Czarnogóra* i Islandia+; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania i Serbia; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Armenia i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z przedmiotową decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje i przyjmuje z zadowoleniem to zobowiązanie.

1 :

Opublikowana w dniu 8 czerwca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 149, s. 10.

2 :

Opublikowana w dniu 17 czerwca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 159, s. 93.

* Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Czarnogóra nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar