Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2011. gada 13. jūlijā

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2011/332/KĀDP un Padomes Lēmumam 2011/345/KĀDP, ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

Padome 2011. gada 7. jūnijā pieņēma Padomes Lēmumu 2011/332/KĀDP 1. Ar Padomes lēmumu izdara grozījumus Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumā iekļautajā tādu personu un vienību sarakstā, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

Padome 2011. gada 16. jūnijā pieņēma Padomes Lēmumu 2011/345/KĀDP 2. Ar Padomes lēmumu izdara grozījumus Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumā iekļautajā tādu personu un vienību sarakstā, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

Ar šo deklarāciju paziņo, ka atbalstu Padomes Lēmuma 2011/332/KĀDP un Padomes Lēmuma 2011/345/KĀDP mērķiem ir paudušas šādas valstis:

Kandidātvalstis Horvātija*, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne* un Islande+, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Serbija un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Armēnija un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

Tās nodrošinās savu valstu politikas atbilstību šim Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai minēto apņēmību un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2011. gada 8. jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 149, 10. lpp.

2 :

Publicēts 2011. gada 17. jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 159, 93. lpp.

* Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Melnkalne turpina piedalīties Stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar