Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2011 m. liepos 13 d.

12852/11

PRESSE 243

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių išreikšto pritarimo Tarybos sprendimui 2011/332/BUSP ir Tarybos sprendimui 2011/345/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Tarybos sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

2011 m. birželio 7 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2011/332/BUSP 1. Šiuo Tarybos sprendimu iš dalies keičiami Sprendimo 2011/137/BUSP IV priede pateikti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašai.

2011 m. birželio 16 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2011/345/BUSP 2. Šiuo Tarybos sprendimu iš dalies keičiami Sprendimo 2011/137/BUSP IV priede pateikti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašai.

Ši deklaracija skirta pranešti, kad šios šalys pareiškė pritariančios Tarybos sprendimo 2011/367/BUSP ir Tarybos sprendimo 2011/345/BUSP tikslams:

Šalys kandidatės Kroatija *, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija * ir Islandija +, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija ir Serbija ir Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Armėnija ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

Paskelbtas 2011 m. birželio 8 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 149, p. 10.

2 :

Paskelbtas 2011 m. birželio 17 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 159, p. 93.

* Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Juodkalnija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar