Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI UNIÓ

HU

Brüsszel, 2011. július 13.

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

A főképviselőnek az Európai Unió nevében tett nyilatkozata egyes harmadik országoknak a 2011/332/KKBP tanácsi határozathoz és a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP tanácsi határozat végrehajtásáról szóló 2011/345/KKBP tanácsi határozathoz történő csatlakozásáról

A Tanács 2011. június 7-én elfogadta a 2011/332/KKBP tanácsi határozatot1. A határozat módosítja a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2011/137/KKBP határozat IV. mellékletében foglalt jegyzékeit.

A Tanács 2011. június 16-án elfogadta a 2011/345/KKBP tanácsi határozatot2. A határozat módosítja a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2011/137/KKBP határozat IV. mellékletében foglalt jegyzékeit.

E nyilatkozat célja annak bejelentése, hogy az alábbi országok nyilatkoztak arról, hogy egyetértenek a 2011/332/KKBP és a 2011/345/KKBP tanácsi határozat céljaival:

A tagjelölt országok: Horvátország*, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság*, Montenegró* és Izland+, a stabilizációs és társulási folyamat országai és egyben potenciális jelöltek: Albánia és Szerbia, valamint az Európai Gazdasági Térség EFTA-tagországai: Liechtenstein és Norvégia, továbbá Örményország és Grúzia csatlakoznak e nyilatkozathoz.

A felsorolt országok biztosítani fogják, hogy nemzeti politikáik összhangban legyenek e tanácsi határozattal.

Az Európai Unió tudomásul veszi és üdvözli ezt a kötelezettségvállalást.

1 :

A határozatot 2011. június 8-án hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában: L 149., 10. o.

2 :

A határozatot 2011. június 17-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában: L 159., 93. o.

* Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Montenegró továbbra is részt vesz a stabilizációs és társulási folyamatban.

+ Izland továbbra is az EFTA és az Európai Gazdasági Térség tagja marad.


Side Bar