Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 13. heinäkuuta 2011

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä neuvoston päätökseen 2011/332/YUTP ja neuvoston päätökseen 2011/345/YUTP Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP täytäntöönpanosta

Neuvosto hyväksyi 7. kesäkuuta 2011 neuvoston päätöksen 2011/322/YUTP.1 Neuvoston päätöksellä muutetaan päätöksen 2011/137/YUTP liitteessä IV olevaa luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Neuvosto hyväksyi 16. kesäkuuta 2011 neuvoston päätöksen 2011/345/YUTP.2 Neuvoston päätöksellä muutetaan päätöksen 2011/137/YUTP liitteessä IV olevaa luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Tällä julkilausumalla annetaan tiedoksi, että seuraavat maat ovat ilmoittaneet yhtyvänsä neuvoston päätösten 2011/332/YUTP ja 2011/345/YUTP tavoitteisiin:

Jäsenehdokasmaat Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* ja Islanti, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania ja Serbia, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Armenia ja Georgia.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainittujen neuvoston päätösten mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 8.6.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 149, s. 10.

2 :

Julkaistu 17.6.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 159, s. 93.

:

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Montenegro kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

:

Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen


Side Bar