Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 13. juli 2011

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2011/332/FUSP og Rådets afgørelse 2011/345/FUSP om gennemførelse af Rådets afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

Rådet vedtog den 7. juni 2011 Rådets afgørelse 2011/332/FUSP 1. Rådets afgørelse ændrer listerne over personer og enheder, som er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag IV til afgørelse 2011/137/FUSP.

Rådet vedtog den 16. juni 2011 Rådets afgørelse 2011/345/FUSP 2. Rådets afgørelse ændrer listerne over personer og enheder, som er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag IV til afgørelse 2011/137/FUSP.

Denne erklæring fremsættes for at meddele, at følgende lande har tilkendegivet, at de tilslutter sig målene i Rådets afgørelse 2011/332/FUSP og 2011/345/FUSP:

Kandidatlandene Kroatien*, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro* og Island+, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Serbien, og EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Armenien og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

1 :

Offentliggjort den 8.6.2011 i Den Europæiske Unions Tidende L 149, s. 10.

2 :

Offentliggjort den 17.6.2011 i Den Europæiske Unions Tidende L 159, s. 93.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Montenegro deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar