Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 13. července 2011

(OR. en)

12852/11

PRESSE 243

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2011/332/SZBP a k rozhodnutí Rady 2011/345/SZBP, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Dne 7. června 2011 přijala Rada rozhodnutí Rady 2011/332/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se mění seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IV rozhodnutí 2011/137/SZBP.

Dne 16. června 2011 přijala Rada rozhodnutí Rady 2011/345/SZBP2. Tímto rozhodnutím Rady se mění seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IV rozhodnutí 2011/137/SZBP.

Následující země prohlásily, že sdílejí cíle rozhodnutí Rady 2011/332/SZBP a rozhodnutí Rady 2011/345/SZBP:

k tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora* a Island+, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Srbsko a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Arménie a Gruzie.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Zveřejněné dne 8. června 2011 v Úředním věstníku Evropské unie L 149, s. 10.

2 :

Zveřejněné dne 17. června 2011 v Úředním věstníku Evropské unie L 159, s. 93.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Černá Hora jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar