Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

Bruselj, 3. maj 2011

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije ob svetovnem dnevu svobode tiska, 3. maju 2011

"Svoboda mišljenja in izražanja je temeljna pravica vsakega človeka in je neločljivo povezana s človeškim dostojanstvom. Je tudi temeljni kamen demokracije in bistveni element prostega pretoka informacij, do česar je upravičen vsak posameznik. Ob svetovnem dnevu svobode tiska Evropska unija spet opozarja na ta temeljna načela mednarodnega prava in bistveno vlogo, ki jo imajo pri tem neodvisni in svobodni mediji in tisk. EU izreka posebno zahvalo neprecenljivemu delu številnih novinarjev z vsega sveta ter drugih, ki so zaposleni v medijih in pomagajo predano in pogumno razkrivati resnico o aktualnih dogodkih.

Ob nedavnih dogodkih v državah iz sosedstva EU smo lahko videli, da si za obveščenost ljudi po svetu o razmerah na terenu ter težnjah ljudi po svobodi in socialni pravici prizadevajo ne le novinarji in drugi zaposleni v medijih, ki so predani svojemu poklicu, temveč tudi številni zasebni blogerji. Vendar pa so mnogi novinarji, zlasti tisti iz konfliktnih območij, pri sporočanju informacij iz prve roke v neprestani nevarnosti, včasih celo življenjski. Večinoma so tarča tistih, ki jim vrsta razkritih informacij ni pogodu; za svoje delo plačajo z izgubo prostosti, ugrabitvijo, mučenjem ali smrtjo. EU poziva vse vlade, naj spoštujejo mednarodne standarde za zaščito svobode tiska in medijev ter iz ujetništva nemudoma izpustijo vse novinarje in blogerje, ki jim je bila prostost odvzeta nezakonito.

Cenzuriranje in ustrahovanje novinarjev sta nesprejemljiva. Na žalost je na svetu še vse preveč držav, v katerih sta dostop do informacij in svoboda novinarjev omejena. Internet in družbeni mediji so postali močna orodja za spodbujanje svobode izražanja; še nikoli doslej ni bil dostop do informacij tako širok in javnost tako številčna. EU zato odločno nasprotuje vsakršnemu neupravičenemu omejevanju dostopa do interneta in drugih novih medijev.

EU poziva vse države, naj proaktivno spodbujajo svobodo mišljenja in izražanja, pa tudi pluralizem in neodvisnost medijev."

"Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška*, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora* in Islandija+, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina in Srbija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija, Armenija, Azerbajdžan in Gruzija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Črna gora še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar