Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

Bruxelles, 3 mai 2011

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Declarația Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, în numele UE, cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei, 3 mai 2011

„Libertatea de opinie și de exprimare reprezintă un drept fundamental al oricărei ființe umane și este parte intrinsecă a demnității umane. În același timp, este o piatră de temelie a democrației și un element crucial pentru fluxul liber de informații la care are dreptul orice persoană. Cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei, Uniunea Europeană reamintește aceste principii de bază, consacrate de dreptul internațional, precum și rolul vital pe care îl au presa și mass-media independente și libere. UE aduce un omagiu, în mod deosebit, activității valoroase a numeroșilor jurnaliști și profesioniști ai mass-mediei din întreaga lume care contribuie cu dedicație și curaj la dezvăluirea adevărului despre evenimente în desfășurare.

După cum ilustrează evenimentele recente din țările aflate în vecinătatea UE, lumea află despre situația în teren și despre aspirațiile oamenilor de libertate și justiție socială nu numai datorită devotamentului profesional al jurnaliștilor și al altor profesioniști ai mass-mediei, dar și datorită numeroșilor bloggeri privați. Cu toate acestea, mulți jurnaliști, în special cei aflați în zonele de conflict, se confruntă cu un pericol permanent în comunicarea informațiilor directe, uneori cu riscul propriilor vieți. În numeroase cazuri, ei sunt vizați de persoane care nu agreează tipul de informații pe care aceștia le scot la iveală, fiind victimele arestării sau răpirii, torturii sau uciderii. UE face apel la toate guvernele să respecte normele internaționale de protejare a libertății presei și mass-mediei și să elibereze fără întârziere toți jurnaliștii sau bloggerii deținuți în mod ilegal.

Cenzurarea și agresarea jurnaliștilor este inacceptabilă. Din nefericire, încă sunt prea multe țări în care se restricționează accesul la informații și libertatea presei. Internetul și mijloacele de comunicare sociale au devenit o modalitate importantă de promovare a libertății de expresie; acestea permit accesul fără precedent la informații și la o modalitate de comunicare cu cea mai mare audiență posibilă. Din acest motiv, UE se opune cu fermitate oricăror restricții nejustificate aplicate internetului și altor mijloace noi de comunicare.

UE îndeamnă toate statele să promoveze în mod proactiv libertatea de opinie și de expresie, precum și pluralismul și independența mass-mediei.”

Turcia, Croația*, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru* și Islanda+, țări candidate, Albania, Bosnia și Herțegovina și Serbia, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova, Azerbaidjan și Georgia se aliniază prezentei declarații.

* Croația, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Muntenegru conțină să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar