Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 3 mei 2011

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie ter gelegenheid van de werelddag voor de persvrijheid, 3 mei 2011

"Vrijheid van mening en meningsuiting is een grondrecht van eenieder en een inherent onderdeel van de menselijke waardigheid. Deze vrijheid is tevens een hoeksteen van de democratie, en is cruciaal voor de vrije informatiestroom waar iedereen recht op heeft. Ter gelegenheid van de werelddag voor de persvrijheid herinnert de Europese Unie aan deze grondbeginselen, die in het internationale recht zijn verankerd, en aan de essentiële rol die een onafhankelijke en vrije pers en media daarbij spelen. De EU brengt in het bijzonder hulde aan het uiterst waardevolle werk van de vele journalisten en anderen die werkzaam zijn in de mediasector overal in de wereld, die met toewijding en moed bijdragen aan het achterhalen van de waarheid over gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Zoals blijkt uit de recente ontwikkelingen in naburige landen van de EU, is het niet alleen dankzij de beroepsijver van journalisten en andere mediaprofessionals, maar ook dankzij privébloggers, dat de wereld op de hoogte kan blijven over de situatie ter plaatse en de verlangens van volkeren naar vrijheid en sociale rechtvaardigheid. Toch lopen vele journalisten, met name in conflictgebieden, constant gevaar bij het verspreiden van informatie uit de eerste hand, en wagen ze daarbij soms zelfs hun eigen leven. In vele gevallen zijn journalisten het doelwit van personen die niet willen dat dergelijke informatie wordt onthuld, en worden zij gearresteerd, gekidnapt, gemarteld of gedood. De EU roept alle regeringen op om de internationale normen inzake de bescherming van de pers- en mediavrijheid te respecteren, en om alle journalisten of bloggers die onrechtmatig worden vastgehouden, onverwijld vrij te laten.

Het is onaanvaardbaar dat journalisten worden gecensureerd en geïntimideerd. Helaas zijn er nog teveel landen waar de toegang tot informatie en de journalistieke vrijheid aan banden worden gelegd. Het internet en de sociale media zijn belangrijke instrumenten geworden bij het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting. Zij bieden een ongekende toegang tot informatie en de mogelijkheid om met een zo breed mogelijk publiek te communiceren. De EU is dan ook fel tegen ongerechtvaardigde beperkingen van het internet en van andere nieuwe media.

De EU roept alle staten op de vrijheid van mening en van meningsuiting, alsmede het pluralisme en de onafhankelijkheid van de media, op proactieve wijze te bevorderen."

De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië*, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro* en IJsland+, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina en Servië, en de EVA‑landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Azerbeidzjan en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar