Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

LV

Briselē, 2011. gada 3. maijā

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves
Catherine Ashton deklarācija Pasaules preses brīvības dienā, 2011. gada 3. maijā

"Uzskatu un vārda brīvība ir katra cilvēka pamattiesības un cilvēka cieņas neatņemama sastāvdaļa. Tā ir arī demokrātijas stūrakmens un būtiski svarīga brīvas informācijas plūsmai, uz ko ikvienam ir tiesības. Atzīmējot Pasaules preses brīvības dienu, Eiropas Savienība atgādina šos pamatprincipus, kas ir noteikti starptautiskajos tiesību aktos, un būtisko lomu, ko īsteno brīva un neatkarīga prese un plašsaziņas līdzekļi. ES pauž īpašu atzinību tiem daudzajiem žurnālistiem un citiem plašsaziņas līdzekļu speciālistiem visā pasaulē par nepārvērtējamo darbu, ko viņi veic, drosmīgi un apņēmīgi cenšoties atklāt patiesību par notikumu attīstību.

Kā rāda nesenie notikumi ES kaimiņvalstīs, pateicoties ne tikai žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu speciālistu profesionālajai darbībai, bet arī daudzo privāto blogu autoriem, pasaule uzzina par stāvokli uz vietas un iedzīvotāju centieniem pēc brīvības un sociālā taisnīguma. Tomēr daudzi žurnālisti, īpaši konflikta zonās, sniedzot informāciju no pirmavota, saskaras ar pastāvīgiem apdraudējumiem un dažkārt riskē ar savu dzīvību. Daudzos gadījumos viņi kļūst par mērķi tiem, kam nepatīk informācija, kura tiek atklāta, un tādējādi ir pakļauti apcietināšanai vai nolaupīšanai, spīdzināšanai vai nogalināšanai. ES aicina visas valdības ievērot starptautiskās normas attiecībā uz preses un plašsaziņas līdzekļu brīvības aizsardzību un nekavējoties atbrīvot visus nelikumīgi aizturētos žurnālistus vai blogu autorus.

Žurnālistu vajāšana un cenzūra nav pieņemama. Diemžēl vēl ir pārāk daudz valstu, kurās ir ierobežota piekļuve informācijai un žurnālistu brīvība ir nepietiekama.Internets un sociālie plašsaziņas līdzekļi ir kļuvuši par svarīgu veidu, kā veicināt vārda brīvību; tie nodrošina līdz šim nepieredzētu piekļuvi informācijai un iespēju sazināties ar visplašāko auditoriju. Tāpēc ES stingri iebilst pret jebkādiem nepamatotiem ierobežojumiem attiecībā uz internetu un citiem jaunajiem plašsaziņas līdzekļiem.

ES aicina visas valstis aktīvi sekmēt uzskatu un vārda brīvību, kā arī plašsaziņas līdzekļu plurālismu un neatkarību."

Kandidātvalstis Turcija, Horvātija*, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne* un Islande*, Stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina, Moldovas Republika, Azerbaidžāna un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Melnkalne turpina piedalīties Stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar