Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT

Briuselis, 2011 m. gegužės 3 d.

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija ES vardu dėl Pasaulinės spaudos laisvės dienos (2011 m. gegužės 3 d.)

„Nuomonės ir saviraiškos laisvė yra viena iš pagrindinių kiekvieno žmogaus teisių ir neatskiriama žmogiškojo orumo dalis. Ji, taip pat ir kertinis demokratijos akmuo, yra ypač svarbi laisvam informacijos, į kurią turi teisę kiekvienas, judėjimui užtikrinti. Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga Europos Sąjunga primena šiuos tarptautinėje teisėje įtvirtintus pagrindinius principus ir nepaprastai svarbų vaidmenį, kurį atlieka nepriklausoma ir laisva spauda bei žiniasklaida. ES reiškia ypač didelę pagarbą daugeliui viso pasaulio žurnalistų ir žiniasklaidos specialistų, kurie su pasiaukojimu ir drąsa padeda atskleisti tiesą apie įvykius, dėl jų atliekamo labai vertingo darbo.

Kaip rodo pastarojo meto įvykiai ES kaimyninėse šalyse, ne tik savo profesijai atsidavusių žurnalistų ir kitų žiniasklaidos specialistų, bet ir daugelio interneto asmeninių dienoraščių rašytojų dėka pasaulis sužino apie tikrą padėtį ir žmonių laisvės bei socialinio teisingumo siekius. Tačiau daugelis žurnalistų, ypač konfliktų zonose, pateikdami informaciją iš pirmųjų šaltinių nuolat susiduria su pavojais, kartais rizikuoja savo gyvybe. Daugeliu atvejų jie tampa asmenų, kuriems nepriimtinas žurnalistų atskleidžiamos informacijos pobūdis, taikiniais, ir juos gali suimti ar pagrobti, kankinti ar nužudyti. ES ragina visas vyriausybes laikytis tarptautinių spaudos ir žiniasklaidos laisvės apsaugos normų ir nedelsiant paleisti visus neteisėtai sulaikytus žurnalistus ar interneto dienoraščių rašytojus.

Cenzūra ir žurnalistų persekiojimas yra netoleruotini. Deja, vis dar pernelyg daug šalių ribojama teisė į informaciją ir žurnalistų laisvė. Internetas ir socialinė žiniasklaida tapo svarbiomis saviraiškos laisvės propagavimo priemonėmis; jomis suteikiama beprecedentė prieiga prie informacijos ir sudaromos galimybės bendrauti su pačia plačiausia auditorija. Todėl ES griežtai pasisako prieš nepagrįstus internetui ir kitoms naujoms žiniasklaidos priemonėms taikomus apribojimus.

ES ragina visas valstybes aktyviai propaguoti nuomonės ir saviraiškos laisvę, taip pat žiniasklaidos pliuralizmą ir nepriklausomumą.“

Šalys kandidatės Turkija, Kroatija*, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija* ir Islandija+, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika, Azerbaidžanas ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Juodkalnija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar