Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

Bryssel, 3. toukokuuta 2011

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Korkean edustajan Catherine Ashtonin
Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma
3. toukokuuta 2011 pidettävän kansainvälisen lehdistönvapauden päivän johdosta

"Mielipiteenvapaus ja sananvapaus ovat jokaisen ihmisen perusoikeuksia ja ihmisarvon luontainen osa. Ne ovat myös demokratian kulmakivi ja keskeisiä vapaan tiedonkulun kannalta, johon jokaisella on oikeus. Kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä Euroopan unioni palauttaa mieleen nämä kansainvälisessä oikeudessa vahvistetut perusperiaatteet sekä riippumattoman ja vapaan lehdistön ja tiedotusvälineiden ehdottoman tärkeän merkityksen. EU kunnioittaa erityisesti niiden monien eri puolilla maailmaa toimivien toimittajien ja media-alan ammattilaisten mittaamattoman arvokasta työtä, jotka asialleen omistautuneina ja rohkeasti pyrkivät tuomaan esiin totuuden käynnissä olevista tapahtumista.

Kuten äskettäisistä tapahtumista EU:n naapurimaissa ilmenee, muu maailma saa tietoja tilanteesta kentällä ja ihmisten pyrkimyksistä vapauteen ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ensiksikin toimittajien ja muiden media-alan ammattilaisten ammatillisen sitoutumisen, mutta myös monien yksityisten bloginpitäjien ansiosta. Monet toimittajat varsinkin konfliktialueilla ovat kuitenkin jatkuvasti vaarassa välittäessään ensi käden tietoja joskus henkensä kaupalla. Monissa tapauksissa he joutuvat sellaisten tahojen kohteeksi, joille heidän paljastamansa tiedot ovat epämieluisia, ja joutuvat pidätetyiksi, siepatuiksi, kidutetuiksi tai surmatuiksi. EU kehottaa kaikkia hallituksia noudattamaan kansainvälisiä normeja lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden suojelemiseksi ja vapauttamaan viipymättä kaikki laittomasti pidätetyt toimittajat tai bloginpitäjät.

Toimittajien sensurointi ja häirintä ei ole hyväksyttävää. Tiedonsaantia ja journalistista vapautta rajoitetaan valitettavasti edelleen liian monissa maissa. Internetistä ja sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä sananvapauden edistämiskeino. Niiden välityksellä saadaan tietoa ennennäkemättömällä tavalla ja voidaan olla yhteydessä mahdollisimman laajan yleisön kanssa. Tästä syystä EU vastustaa päättäväisesti kaikenlaisia internetin ja muiden uusien tiedotusvälineiden perusteettomia rajoituksia.

EU kehottaa kaikkia valtioita edistämään ennakoivasti mielipiteen- ja sananvapautta sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja riippumattomuutta."

Jäsenehdokasmaat Turkki, Kroatia*, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* ja Islanti+, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania, Bosnia ja Hertsegovina sekä Serbia, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta, Azerbaidžan ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Montenegro kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar