Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

ET

Brüssel, 3. mai 2011

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt ELi nimel tehtud avaldus ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeva puhul 3. mail 2011

„Arvamus- ja sõnavabadus on iga inimese põhiõigus ja inimväärikuse lahutamatu osa. See on ühtlasi demokraatia nurgakivi ja väga oluline selleks, et edastada vabalt teavet, millele on kõigil õigus. Euroopa Liit tuletab ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeva puhul meelde neid rahvusvahelisse õigusesse raiutud aluspõhimõtteid ning vaba ja sõltumatu ajakirjanduse tähtsat rolli. EL peab väga tähtsaks paljude ajakirjanike ja meediatöötajate hindamatut tegevust kogu maailmas. Nende pühendumus ja südikus aitavad tuua päevavalgele tõde käimasolevate sündmuste kohta.

Nagu näitavad hiljutised sündmused ELi naaberriikides, on pühendunult tegutsevate elukutseliste ajakirjanike ja meediatöötajate kõrval ka paljud eraisikutest blogijad need, tänu kellele saab maailm teada olukorrast kohapeal ning inimeste püüdlemisest vabaduse ja sotsiaalse õigluse poole. Paljud ajakirjanikud, eriti konfliktipiirkondades, seisavad otseteabe edastamisel siiski silmitsi pideva ohuga, riskides teinekord isegi oma eluga. Sageli on nad sihtmärgiks inimestele, kellele ei meeldi nende avaldatav teave, mistõttu ohustavad neid inimröövimine, piinamine või tapmine. EL kutsub kõiki valitsusi üles pidama kinni rahvusvahelistest normidest, mis on kehtestatud ajakirjandusvabaduse kaitseks, ning vabastama viivitamata kõik kinnipeetavad ajakirjanikud ja blogijad.

Tsensuur ja ajakirjanike tagakiusamine on vastuvõetamatu. Praegu on siiski veel kahetsusväärselt palju riike, kus juurdepääs teabele ja ajakirjandusvabadus on piiratud. Internetist ja sotsiaalmeediast on saanud tähtis vahend sõnavabaduse edendamisel, pakkudes ennenägematut juurdepääsu teabele ja võimaldades edastada seda väga paljudele inimestele. Seepärast on EL resoluutselt vastu igasugusele põhjendamatule interneti ja muu uue meedia piiramisele.

EL kutsub kõiki riike üles edendama proaktiivselt arvamus- ja sõnavabadust ning meediakanalite paljusust ja sõltumatust.”

Kandidaatriigid Türgi, Horvaatia*, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro ja Island+, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Aserbaidžaan ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Montenegro osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa majanduspiirkonna liige.


Side Bar