Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 3. maj 2011

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på Den Europæiske Unions vegne i anledning af verdensdagen for pressefrihed den 3. maj 2011

"Menings- og ytringsfrihed er en grundlæggende rettighed for ethvert menneske og en naturlig del af den menneskelige værdighed. Det er også en hjørnesten i demokratiet og har afgørende betydning for fri informationsudveksling, som enhver har ret til. I anledning af verdensdagen for pressefrihed minder Den Europæiske Union om disse basale principper, der er knæsat i folkeretten, og den afgørende rolle, som en uafhængig og fri presse og uafhængige og frie medier spiller. EU hylder især det uvurderlige arbejde, som mange journalister og andre mediefolk rundt om i verden yder, der pligttro og modigt er med til at afdække sandheden om aktuelle begivenheder.

Som det ses af de seneste begivenheder i EU's nabolande, er det ikke blot takket være journalisters og andre mediefolks professionelle engagement, men også takket være de mange private bloggere, at verden får kendskab til omstændighederne på stedet og til folks forhåbninger om frihed og social retfærdighed. Mange journalister, navnlig i konfliktramte områder, er imidlertid konstant i fare, når de videregiver førstehåndsberetninger, sommetider med livet som indsats. Ofte er de mål for dem, der ikke bryder sig om den type oplysninger, de afdækker, og de risikerer at blive anholdt, kidnappet, tortureret eller dræbt. EU opfordrer alle regeringer til at overholde internationale normer for beskyttelse af presse- og mediefriheden og omgående løslade alle journalister eller bloggere, der er ulovligt tilbageholdt.

Censur og chikane af journalister er uacceptabelt. Desværre er der fortsat for mange lande, hvor adgangen til informations- og pressefrihed begrænses. Internettet og de sociale medier er blevet en vigtig måde at fremme ytringsfriheden på; de giver en hidtil uset adgang til information og er et middel til at kommunikere med det størst mulige publikum. Dette er grunden til, at EU er kraftig modstander af enhver uberettiget begrænsning af internettet og andre nye medier.

EU opfordrer alle stater til proaktivt at fremme menings- og ytringsfrihed samt mediernes pluralisme og uafhængighed."

Kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien*, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro* og Island+, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Serbien, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova, Aserbajdsjan og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Montenegro deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar