Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 3 май 2011 г.

(OR. en)

9607/1/11 REV 1

PRESSE 122

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз по случай Международния ден на свободата на печата — 3 май 2011 г.

„Свободата на убеждение и изразяване е основно право на всяко човешко същество и неотменна част от човешкото достойнство. Тя е крайъгълен камък на демокрацията и е от решаващо значение за свободния поток на информацията, на която всеки има право. По случай Международния ден на свободата на печата Европейският съюз припомня тези основополагащи принципи, залегнали в международното право, и жизненоважната роля на независимия и свободен печат и медии. Европейският съюз отдава особена почит на неоценимата работа на многобройните журналисти и медийни специалисти по света, които решително и самоотвержено допринасят за разкриването на истината за това, което се случва.

Както стана ясно от неотдавнашните събития в съседните на ЕС държави, светът научава за положението на място и стремежите на народа към свобода и социална справедливост не само благодарение на професионалната ангажираност на журналистите и другите медийни специалисти, а и благодарение на многобройните обикновени хора, списващи блогове. Същевременно много журналисти, особено в зоните на конфликт, работят в ситуация на непрекъсната опасност и понякога са изложени на риск за собствения си живот, когато предават информация от първа ръка. Често те са мишена за онези, които не одобряват каква информация се разкрива, и стават жертва на задържане или отвличане, изтезания или екзекуции. Европейският съюз призовава всички правителства да зачитат международните норми за защита на свободата на печата и медиите и да освободят незабавно всички незаконно задържани журналисти и автори на блогове.

Цензурата и тормозът на журналисти са недопустими. За съжаление все още има твърде много страни, където достъпът до информация и свободата на журналистите са ограничени. Интернет и социалните мрежи се превърнаха във важно средство за подкрепа на свободата на изразяване; те предоставят безпрецедентен достъп до информация и начин за комуникация с възможно най-широка публика. Ето защо ЕС твърдо се противопоставя на неоснователните ограничения, налагани на интернет и другите нови медии.

Европейският съюз призовава всички държави активно да утвърждават свободата на убеждение и изразяване, както и плурализма и независимостта на медиите.“

Към настоящата декларация се присъединяват страните кандидатки Турция, Хърватия*, бившата югославска република Македония*, Черна гора* и Исландия+, държавите от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания, Босна и Херцеговина и Сърбия, държавите от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Азербайджан и Грузия.

* Хърватия, бившата югославска република Македония и Черна гора продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar