Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 28 april 2011

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anslutning till rådets genomförandebeslut 2011/236/Gusp om genomförande av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

Den 12 april 2011 antog rådet rådets beslut 2011/236/Gusp1. Genom rådets beslut ändras förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilagorna I, II, III, IV till beslut 2011/137/Gusp.

Detta uttalande görs för att meddela att följande länder har förklarat sig dela målen i rådets beslut 2011/236/Gusp: kandidatländerna Kroatien*, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro* och Island, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Serbien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien och Georgien.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

1 :

Offentliggjort den 14 april 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 100, s. 58.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Montenegro omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Montenegro omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Montenegro omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

:

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar