Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

Bruselj, 28. april 2011

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Izvedbenemu sklepu Sveta 2011/236/SZVP o izvajanju Sklepa Sveta 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

Svet je 12. aprila 2011 sprejel Sklep Sveta 2011/236/SZVP1, s katerim je bil popravljen seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz prilog I, II, III, IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

S to izjavo obveščamo, da se ciljem Sklepa Sveta 2011/236/SZVP pridružujejo naslednje države: države kandidatke Hrvaška*, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora* in Islandija+, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija in Srbija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija in Gruzija.

Poskrbele bodo, da bodo njihove nacionalne politike v skladu s tem sklepom Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 14. aprila 2011 v Uradnem listu Evropske unije, L 100, str. 58.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Črna gora še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Črna gora še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Črna gora še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ :

Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar