Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEAN

Ă

RO

Bruxelles, 28 aprilie 2011

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Declarația Înaltului Reprezentant, în numele Uniunii Europene, privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia de punere în aplicare 2011/236/PESC a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/236/PESC a Consiliului1. Decizia Consiliului modifică lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexele I, II, III, IV la Decizia 2011/137/PESC.

Prin prezenta declarație, se notifică faptul că următoarele țări au declarat că împărtășesc obiectivele Deciziei 2011/236/PESC a Consiliului: Croația*, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru* și Islanda+, țări candidate, Albania și Serbia, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Lichtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova și Georgia.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu respectiva decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 14. 4.2011 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100, p. 58.

* :

Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Muntenegru continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

* :

Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Muntenegru continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

* :

Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Muntenegru continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ :

Islanda continuă să fie membră a AELS și a Spațiului Economic European.


Side Bar