Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 28 april 2011

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over de aansluiting van een aantal derde landen bij Uitvoeringsbesluit 2011/236/GBVB van de Raad tot uitvoering van Besluit 2011/137/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

De Raad heeft op 12 april 2011 Besluit 2011/236/GBVB van de Raad vastgesteld 1. Het Raadsbesluit wijzigt de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn in de bijlagen I, II, III en IV van Besluit 2011/137/GBVB.

Met deze verklaring wordt gemeld dat de volgende landen hebben verklaard de doelstellingen van Besluit 2011/236/GBVB van de Raad te onderschrijven: de kandidaat-lidstaten Kroatië*, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro* en IJsland + de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Servië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië en Georgië.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid met dit besluit van de Raad overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 14.4.2011 (PB L 100, blz. 58).

* :

Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

* :

Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

* :

Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ :

IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar