Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2011. gada 28. aprīlī

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Īstenošanas lēmumam 2011/236/KĀDP, ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

Padome 2011. gada 12. aprīlī pieņēma Padomes Lēmumu 2011/236/KĀDP 1. Ar minēto Padomes lēmumu groza Lēmuma 2011/137/ KĀDP I, II, III, IV pielikumā iekļautos tādu personu un vienību sarakstus, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi.

Ar šo deklarāciju nāk klajā, lai paziņotu, ka atbalstu Padomes Lēmuma 2011/236/KĀDP mērķiem ir paudušas šādas valstis: kandidātvalstis Horvātija*, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne* un Islande+, Stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Serbija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika un Gruzija.

Tās nodrošinās savas valsts politikas atbilstību šim Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai minēto apņēmību un atzinīgi to novērtē.

1 :

Publicēts 2011. gada 14. aprīlī Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša   L sērijā Nr. 100, 58. lpp.

* :

Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Melnkalne turpina piedalīties Stabilizācijas un asociācijas procesā.

* :

Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Melnkalne turpina piedalīties Stabilizācijas un asociācijas procesā.

* :

Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Melnkalne turpina piedalīties Stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ :

Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar