Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2011 m. balandžio 28 d.

9488/11

PRESSE 112

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų šalių pritarimo Tarybos įgyvendinimo sprendimui 2011/236/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Tarybos sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2011/236/BUSP 1. Šiuo Tarybos sprendimu iš dalies keičiami Sprendimo 2011/137/BUSP I, II, III ir IV prieduose pateikti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašai.

Šia deklaracija pranešama, kad toliau išvardytos šalys pareiškė pritariančios Tarybos sprendimo 2011/236/BUSP tikslams: šalys kandidatės Kroatija *, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija * ir Islandija +, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija ir Serbija bei Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika ir Gruzija.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

Paskelbtas 2011 m. balandžio 14 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 100, p. 58.

* Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Juodkalnija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

* Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Juodkalnija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

* Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Juodkalnija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar