Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 28. huhtikuuta 2011

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP täytäntöönpanosta annettuun neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2011/236/YUTP

Neuvosto hyväksyi 12. huhtikuuta 2011 neuvoston päätöksen 2011/236/YUTP1. Neuvoston päätöksellä muutetaan päätöksen 2011/137/YUTP liitteissä I, II, III ja IV olevia luetteloita henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Tällä julkilausumalla annetaan tiedoksi, että seuraavat maat ovat ilmoittaneet yhtyvänsä neuvoston päätöksen 2011/236/YUTP tavoitteisiin: jäsenehdokasmaat Kroatia*, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* ja Islanti+, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania ja Serbia, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta ja Georgia.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainitun neuvoston päätöksen mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 14.4.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 100, s. 58.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Montenegro kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar