Navigation path

Left navigation

Additional tools

Bryssel, 28. huhtikuuta 2011 Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP täytäntöönpanosta annettuun neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2011/236/YUTP

European Council - PESC/11/112   28/04/2011

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 28. huhtikuuta 2011

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP täytäntöönpanosta annettuun neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2011/236/YUTP

Neuvosto hyväksyi 12. huhtikuuta 2011 neuvoston päätöksen 2011/236/YUTP1. Neuvoston päätöksellä muutetaan päätöksen 2011/137/YUTP liitteissä I, II, III ja IV olevia luetteloita henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Tällä julkilausumalla annetaan tiedoksi, että seuraavat maat ovat ilmoittaneet yhtyvänsä neuvoston päätöksen 2011/236/YUTP tavoitteisiin: jäsenehdokasmaat Kroatia*, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* ja Islanti+, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania ja Serbia, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta ja Georgia.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainitun neuvoston päätöksen mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 14.4.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 100, s. 58.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Montenegro kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website