Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 28. dubna 2011

(OR. en)

9488/11

PRESSE 112

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí
k prováděcímu rozhodnutí Rady 2011/236/SZBP,
kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada rozhodnutí Rady 2011/236/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se mění seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedené v přílohách I, II, III a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP.

Následující země prohlásily, že sdílejí cíle rozhodnutí Rady 2011/236/SZBP: kandidátské země Chorvatsko*, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora* a Island+, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Srbsko a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika a Gruzie.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Zveřejněné dne 14. dubna 2011 v Úředním věstníku Evropské unie L 100, s. 58.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Černá Hora jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Černá Hora jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Černá Hora jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ :

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar